Servicii educaţionale

Oferirea de servicii educationale de calitate si suport in integrarea scolara si sociala a copiilor in vederea cresterii calitatii vietii acestora, a familiilor si apartinatorilor legali.

Servicii oferite de CJRAE

a) servicii de asistenţã psihopedagogicã şi orientare şcolarã şi profesionalã, furnizate prin centrele judeţene şi prin cabinetele şcolare de asistenţã psihopedagogicã;
b) servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele şi prin cabinetele logopedice interşcolare;
c) servicii de evaluare, orientare/reorientare dinspre şcoala specialã spre şcoala de masã şi invers, prin intermediul comisiei de orientare şcolarã şi profesionalã, la propunerea serviciului de evaluare şi orientare şcolarã şi profesionalã din cadrul CJRAE, în baza prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 1/2011;
d) servicii de mediere şcolarã, furnizate de mediatorii şcolari;
e) servicii de consultanţã pentru educaţie incluzivã, furnizate de centrele şcolare pentru educaţie incluzivã;
f) servicii de formare, prin parteneriate cu instituţii abilitate sã ofere formare iniţialã, conform unor acorduri-cadru, în baza prevederilor art. 239 alin. (2)-(4) din Legea nr. 1/2011;
g) servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, pãrinţi, precum şi pentru alţi membri ai comunitãţii;
h) servicii de consiliere şi prevenire a delincvenţei şi predelincvenţei juvenile.

Beneficiari

  • copii, elevi;
  • parinti sau apartinatori legali ai copiilor;
  • personalul angajat in unitatile de invatamant sau in alte institutii care actioneaza in domeniul problematicii copiilor;
  • membri ai comunitatii locale.

Parteneri

AJOFM Teleorman
Casa Corpului Didactic Teleorman;
Directia pentru Protectia Drepturilor Copiilor Teleorman;
Consiliul Judetean Teleorman;
Directia pentru Sanatate Publica Teleorman;
Muzeul Judetean Teleorman;
Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Alexandria;
Inspectoratul Judetean de Jandarmi Teleorman;
Fundatia Roumanian Children’s Appeal;
Asociatia „Motivati pentru Reusita”;
Asociatia Interact Alexandria.

  • meta