EVALUĂRI

EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE EVALUARE A NIVELULUI DE DEZVOLTARE A COPIILOR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ACESTORA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020- 2021

În conformitate cu 7 din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4244/12.05.2020 pentru modificarea și completarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020- 2021 aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3277/2020.

În conformitate cu legislația în vigoare, și având în vedere toate măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 menționate în Ordinele comune ale Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Sănătății, Nr. 4220/769/2020- Nr. MS769/2020 și Nr. 4259/15.05.2020- Nr. 827/15.05.2020

LA NIVELUL CJRAE TELEORMAN:

  1. EVALUAREA DEZVOLTĂRII PREȘCOLARILOR SE VA REALIZA ÎN PERIOADA 26 MAI - 30 IUNIE 2020 (cf. Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, modificat și completat prin Anexa 1 la Ordinul MEC Nr. 4244/12.05.2020, în intervalul orar: 10.00-18.00, în baza programării realizate de părinții/ tutorii legali instituiți/ reprezentanții legali ai copiilor care se încadrează în prevederile art.7 alin (1) din Ordinul MEC Nr. 4244/12.05.2020, precum și a copiilor care se încadrează în prevederile art. 53 alin (2) din Ordinul MEC Nr. 3277/17.02.2020, conform procedurii ISJ Teleorman.

Cererea tip de înscriere, conform Anexei 3, prevăzută în Ordinul MEC Nr. 4244/12.05.2020 este disponibilă și pe site-ul CJRAE Teleorman la adresa: www.cjraetr.ro

EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTAREA A COPIILOR SE REALIZEAZĂ PENTRU COPIII CARE ÎMPLINESC VÂRSTA DE 6 ANI ÎN PERIOADA 1 SEPTEMBRIE-31 DECEMBRIE 2020 INCLUSIV, CARE NU AU FRECVENTAT GRĂDINIȚA SAU CARE S-AU ÎNTORS DIN STRĂINĂTATE

  1. Părinții/ tutorii legali instituiți/ reprezentanții legali ai copiilor pot face programare pentru realizarea evaluării dezvoltării copiilor prin următoarele canale de comunicare, începând cu 25.05.2020:

- numărul de telefon al CJRAE Teleorman: 0347805501, în intervalul 9-17.

- transmiterea cererii tip de înscriere, conform Anexei 3, prevăzută în Ordinul MEC Nr. 4244/12.05.2020 prin fax: 0347805502.

- transmiterea cererii tip de înscriere, conform Anexei 3, prevăzută în Ordinul MEC Nr. 4244/12.05.2020 prin email la adresa: cjraeteleorman@gmail.com

- completarea online a cererii direct de pe site-ul CJRAE Teleorman la adresa: www.cjraetr.ro

- transmiterea cererii tip de înscriere, conform Anexei 3, prevăzută în Ordinul MEC Nr. 4244/12.05.2020 prin poștă la adresa: str. Carpați nr. 15- Corp C, 140059, Alexandria, Teleorman, către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman.

  1. Activitatea de evaluare a dezvoltării copiilor se va realiza la sediul unității de învățământ la care doresc înscrierea în clasa pregătitoare în anul școlar 2020-2021, la ora comunicată părinților/ tutorilor legali instituiți/ reprezentanților legali. Pentru copiii cu domiciliu în localitatea Alexandria, evaluarea se va realiza la sediul CJRAE Teleorman

Evaluarea se va realiza în echipe de 2 evaluatori.

  1. Evaluatorii din CJRAE Teleorman, în vederea asigurării și respectării tuturor măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, vor fi dotați cu măști, vizieră, mânuși, dezinfectanți pentru mâini și suprafețe. De asemenea, echipa de evaluatori va pune la dispoziția părintelui/ tutorelui legal instituit/ reprezentantului legal și copilului, mască de protecție pe perioada evaluării. Toate aceste materiale vor fi asigurate de CJRAE Teleorman.

  2. Unitățile de învățământ în care se desfășoară evaluarea dezvoltării vor pune la dispoziția echipei de evaluatori, un spațiu adecvat care să respecte toate măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, și în care s-a făcut dezinfecția înaintea utilizării, în vederea efectuării evaluării. Dacă în aceeași zi, la nivelul aceleiași școli gimnaziale, vor fi programați mai mulți copii, unitatea de învățământ va asigura dezinfectarea spațiului între evaluări. Programarea copiilor se va face la interval de 1oră- 1 1/2 ore, unul de celălalt.

  3. Copiii, însoțiți de părinții/ tutorii legali instituiți/ reprezentanții legali, se pot prezenta în vederea realizării evaluării dezvoltării la sediul unității de învățământ la care doresc înscrierea în clasa pregătitoare în anul școlar 2020-2021, la ora comunicată. Aceștia vor respecta întocmai toate procedurile de acces instituite de unitatea de învățământ. La intrarea în unitatea de învățământ unul dintre cei 2 evaluatori, va prelua copilul și părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal până la sala de evaluare și apoi, după finalizarea evaluării, vor fi conduși până la ieșire.

  4. Evaluarea dezvoltării copilului se va realiza în prezența părintelui/ tutorelui legal instituit/ reprezentantului legal care îl însoțește.

  5. Rezultatul evaluării dezvoltării copilului va fi comunicat în scris, prin e-mail sau prin poștă, cu confirmare de primire, după caz, sau este înmânat direct în aceeași zi părintelui/ tutorelui legal instituit/ reprezentantului legal care a solicitat evaluarea (conform art. 7 alin.6 din Ordinul MEC Nr. 4244/12.05.2020).

  6. Rezultatul evaluării dezvoltării copilului nu poate fi contestat (conform art.7 alin.6 din Ordinul MEC Nr. 4244/12.05.2020).

Director CJRAE,

Prof. consilier Mirela Mariana SOARE