Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională- SEOSP

Începând cu data de 02.02.2017, evaluarea copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerințe educaționale speciale în vederea obținerii certificatului de orientare școlară și profesională se va face în baza OAP 1985 / 2016- Ordin privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale.

Serviciu de evaluare și orientare școlară și profesională – SEOSP, în următoarea componență:

1. Giugulea Mihaela - profesor consilier- specializarea psihologie- atestat în psihologie clinică/ educațională

2. Sîrbu Mariana- profesor consilier- specializarea psihologie- atestat în psihologie clinică/ educațională

3. Vișan Valerica- profesor consilier- specializarea pedagogie

4. Bobîrnilă Daniela- profesor consilier- specializarea pedagogie

5. Cernat Frăguța Marina- profesor logoped

6. Stuparu Elena Violeta- asistent social

IMPORTANT:

IMPORTANT: 

Raportul CES- responsabil de caz- pentru reorientare, face parte dintre documentele necesare atunci când se completează o cerere pentru reorientare.