Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională- SEOSP

Începând cu data de 13.05.2024 componența COMISIEI DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ a fost modificată, prin urmare, în Plan de servicii individualizat, vor fi actualizate numele membrilor acestei comisii  


Începând cu data de 02.02.2017, evaluarea copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerințe educaționale speciale în vederea obținerii certificatului de orientare școlară și profesională se va face în baza OAP 1985 / 2016- Ordin privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale.


Serviciu de evaluare și orientare școlară și profesională – SEOSP, în următoarea componență:

1. Giugulea Mihaela - profesor consilier- specializarea psihologie- atestat în psihologie clinică/ educațională

2. Sîrbu Mariana- profesor consilier- specializarea psihologie- atestat în psihologie clinică/ educațională

3. Vișan Valerica- profesor consilier- specializarea pedagogie

4. Bobîrnilă Daniela- profesor consilier- specializarea pedagogie

5. Cernat Frăguța Marina- profesor logoped

6. Bâdae Marinela- profesor logoped

7. Barbu Liliana- Elena- asistent social

Conținutul dosarului (Anexele la ordin 1985/2016)

DOCUMENTELE OBLIGATORII PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI CES: 

Certificat medical- Formular A5- de la medicul specialist

Adeverință/ copie a foii matricole, care să ateste înscrierea în unitatea de învățământ.

O copie a ultimei Hotărâri de încadrare în grad de handicap și a Anexei acestuia: Certificatul de încadrare în grad de handicap

O copie a sentinței civile de divorț (dacă este cazul)/ o copie a sentinței civile privind delegarea exercițiului drepturilor părintești / dispoziție de instituire a tutelei/ hotărâre judecătorească rămasă definitivă de încredințare a copilului unei familii sau persoane (după caz); 


 DOAR LA DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU REORIENTARE

1. o copie a ultimului Certificat de orientare școlară și profesională, emis de CJRAE Teleorman,

2. Raport CES- responsabil de caz - pentru reorientare 

3. Confirmarea serviciilor recomandate în Certificatul de orientare școlară (ex. consiliere psihopedagogică, terapie logopedică, terapii specifice, kinetoterapie, alte servicii). 

NOTĂ: Confirmarea serviciile de consiliere psihopedagogică, respectiv terapie logopedică, oferite de profesorii consilieri și profesorii logopezi din CJRAE Teleorman, se obține direct de la specialistul care a oferit serviciile. 

4. Adeverință de elev în care se va confirma că acesta a beneficiat de curriculum adaptat și/sau strategii didactice diferențiate, la toate disciplinele curriculare. 


DUPĂ EMITEREA CERTIFICATULUI DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ, UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT VA TRANSMITE SPRE APROBARE COSP DIN CJRAE TELEORMAN: 

PSI- Plan servicii individualizat - Anexa 15 PENTRU A OBȚINE DOCUMENTUL ÎN FORMAT EDITABIL, SCRIEȚI-NE LA ADRESA DE EMAIL: asistent.social@cjraetr.roIMPORTANT:

IMPORTANT: 

Raportul CES- responsabil de caz- pentru reorientare, face parte dintre documentele necesare atunci când se completează o cerere pentru reorientare. 

RELAȚII SUPLIMENTARE

asistent social: BARBU ELENA LILIANA

telefon: 0761144093

email: asistent.social@cjraetr.ro