EVALUĂRI

EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE- 2022

Precizări referitoare la desfășurarea evaluării nivelului de dezvoltare

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE EVALUARE A NIVELULUI DE DEZVOLTARE A COPIILOR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ACESTORA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022- 2023

În conformitate cu art. 7 din Ordinul ministrului educației nr. 3445/16.03.2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022- 2023 și a Calendarului înscrierii

LA NIVELUL CJRAE TELEORMAN:

EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTAREA A COPIILOR SE REALIZEAZĂ PENTRU COPIII CARE ÎMPLINESC VÂRSTA DE 6 ANI ÎN PERIOADA 1 SEPTEMBRIE-31 DECEMBRIE 2022 INCLUSIV, CARE SE AFLĂ ÎNTR-UNA DINTRE URMĂTOARELE SITUAȚII:

 • NU AU FRECVENTAT GRĂDINIȚA SAU

 • S-AU ÎNTORS DIN STRĂINĂTATE

EVALUAREA DEZVOLTĂRII PREȘCOLARILOR SE REALIZĂ ÎN PERIOADA 30 MARTIE - 8 APRILIE 2022, cf. Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023, în intervalul orar: 10.00-18.00, în baza programării realizate de părinții/ tutorii legali instituiți/ reprezentanții legali ai copiilor care se încadrează în prevederile art.7 alin (1) din Ordinul ministrului educației Nr. 3445/16.03.2022.

Părinții/ tutorii legali instituiți/ reprezentanții legali ai copiilor pot face programare pentru realizarea evaluării dezvoltării copiilor, la CJRAE Teleorman, la numerele de telefon:

fix: 0347805501

sau

mobil: 0745511154,

în intervalul orar 09:00-16:00 de luni- joi, vineri de la 9:00- 14:00.

Documentele necesare în vederea evaluării dezvoltării copilului sunt:

 • Cererea- tip de înscriere, conform Anexei 2, prevăzută în Ordinul ministrului educației Nr. 3445/16.03.2022 și

 • Certificatului de naștere al copilului ( original și în copie)

 • Carte de identitate a părintelui/ tutorelui legal instituit/ reprezentantului legal (original și în copie).

Părinții divorțați depun la dosarul evaluării dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.

Cererea- tip prin care se solicită evaluarea copilului, conform Anexei 2, prevăzută în Ordinul ministrului educației Nr. 3445/16.03.2022 este disponibilă pentru a fi descărcată, pe site-ul CJRAE Teleorman la adresa:

sau poate fi găsită la sediul CJRAE Teleorman și la centrele de evaluare a nivelului de dezvoltare.

Cererea- tip prin care se solicită evaluarea copilului, se poate transmite la CJRAE Teleorman prin următoarele canale:

 • prin fax: 0347805502,

 • prin email la adresa: evaluare-cp@cjraetr.ro

 • se poate depune la CJRAE Teleorman, în ziua în care se realizează evaluarea, conform programării prealabile.

Evaluarea dezvoltării copilului se va realiza în prezența părintelui/ tutorelui legal instituit/ reprezentantului legal care îl însoțește.

Rezultatul evaluării dezvoltării copilului este comunicat în scris, prin e-mail sau prin poștă, cu confirmare de primire, după caz, sau este înmânat direct în aceeași zi părintelui/ tutorelui legal instituit/ reprezentantului legal care a solicitat evaluarea (conform art. 7 alin.(5) din Ordinul ministrului educației Nr. 3445/16.03.2022).

Rezultatul evaluării nu poate fi contestat și are caracter confidențial (conform art.7 alin. (5) din Ordinul ministrului educației Nr. 3445/16.03.2022)

CJRAE Teleorman asigură, la solicitarea părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali, serviciile de evaluare a dezvoltării copiilor, inclusiv după încheierea perioadei de evaluare prevăzute în Calendarul înscrierii în învățământul primar (conform art.33 alin.(4) din Ordinul ministrului educației Nr. 3445/16.03.2022).

Adresa CJRAE Teleorman: str. Carpați nr. 15- Corp C, 140059, Alexandria, Teleorman


Director CJRAE,

Prof. consilier Mirela Mariana SOARE

EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE- 2021

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE EVALUARE A NIVELULUI DE DEZVOLTARE A COPIILOR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ACESTORA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021- 2022

În conformitate cu art. 7 din Ordinul ministrului educației nr. 3473/10.03.2021 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021- 2022 și a Calendarului înscrierii, și având în vedere Ordinul Comun al Ministerului Educației Nr. 3459/ 06.03. 2021 și al Ministerului Sănătății Nr. 280/ 06.03.2021, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/ instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS CoV-2

LA NIVELUL CJRAE TELEORMAN:

EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTAREA A COPIILOR SE REALIZEAZĂ PENTRU COPIII CARE ÎMPLINESC VÂRSTA DE 6 ANI ÎN PERIOADA 1 SEPTEMBRIE-31 DECEMBRIE 2021 INCLUSIV, CARE SE AFLĂ ÎNTR-UNA DINTRE URMĂTOARELE SITUAȚII:

 • NU AU FRECVENTAT GRĂDINIȚA SAU

 • CARE S-AU ÎNTORS DIN STRĂINĂTATE

EVALUAREA DEZVOLTĂRII PREȘCOLARILOR SE REALIZĂ ÎN PERIOADA 22 MARTIE - 27 APRILIE 2021, cf. Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022, în intervalul orar: 10.00-18.00, în baza programării realizate de părinții/ tutorii legali instituiți/ reprezentanții legali ai copiilor care se încadrează în prevederile art.7 alin (1) din Ordinul ministrului educației Nr. 3473/10.03.2021.

Părinții/ tutorii legali instituiți/ reprezentanții legali ai copiilor pot face programare pentru realizarea evaluării dezvoltării copiilor, la CJRAE Teleorman, la numerele de telefon:

fix: 0347805501

sau

mobil: 0745511154,

în intervalul orar 09:00-15:00, de luni- vineri.

Documentele necesare în vederea evaluării dezvoltării copilului sunt:

 • Cererea- tip de înscriere, conform Anexei 2, prevăzută în Ordinul ministrului educației Nr. 3473/10.03.2021 și

 • Certificatului de naștere al copilului ( original și în copie)

 • Carte de identitate a părintelui/ tutorelui legal instituit/ reprezentantului legal (original și în copie).

 • Părinții divorțați depun la dosarul evaluării dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.

Cererea- tip prin care se solicită evaluarea copilului, conform Anexei 2, prevăzută în Ordinul ministrului educației Nr. 3473/10.03.2021 este disponibilă pentru a fi descărcată, pe site-ul CJRAE Teleorman la adresa: https://drive.google.com/file/d/1ScXlurjVY6pg50yVp9CjLGYNOJO-wBEC/view sau poate fi găsită la sediul CJRAE Teleorman.

Cererea- tip prin care se solicită evaluarea copilului, se poate transmite la CJRAE Teleorman prin următoarele canale:

 • prin fax: 0347805502,

 • prin email la adresa: evaluare-cp@cjraetr.ro

 • se poate depune la CJRAE Teleorman, în ziua în care se realizează evaluarea, conform programării prealabile.

Evaluarea dezvoltării copilului se va realiza în prezența părintelui/ tutorelui legal instituit/ reprezentantului legal care îl însoțește.

Rezultatul evaluării dezvoltării copilului este comunicat în scris, prin e-mail sau prin poștă, cu confirmare de primire, după caz, sau este înmânat direct în aceeași zi părintelui/ tutorelui legal instituit/ reprezentantului legal care a solicitat evaluarea (conform art. 7 alin.(5) din Ordinul ministrului educației Nr. 3473/10.03.2021).

Rezultatul evaluării nu poate fi contestat și are caracter confidențial (conform art.7 alin. (5) din Ordinul ministrului educației Nr. 3473/10.03.2021)

CJRAE Teleorman asigură, la solicitarea părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali, serviciile de evaluare a dezvoltării copiilor, inclusiv după încheierea perioadei de evaluare prevăzute în Calendarul înscrierii în învățământul primar (conform art.33 alin.(4) din Ordinul ministrului educației Nr. 3473/10.03.2021).

Adresa CJRAE Teleorman: str. Carpați nr. 15- Corp C, 140059, Alexandria, Teleorman


Director CJRAE,

Prof. consilier Mirela Mariana SOARE