ÎMPREUNĂ PRINDEM CURAJ

SCOPUL PROGRAMULUI: Prevenirea și reducerea violenței și a infracțiunilor în mediul școlar.

CALENDARUL PROGRAMULUI

INFORMAȚII DESPRE PROGRAM:

FORMULARUL DE APLICAȚIE SE VA DEPUNE ÎN PLIC SIGILAT, PE CARE SE VA MENȚIONA DATA ȘI ORA PREDĂRII ACESTUIA. 

IMPORTANT! Întrucât termenul limită de depunere al Formularului de aplicație este 10 decembrie 2023, duminică, pentru a beneficia de întreaga perioadă de depunere, vă oferim posibilitatea depunerii și în format electronic a Formularului, la adresa de email: cjraeteleorman@gmail.com  


Faptele de violență din mediul școlar au consecințe multiple și profunde. Acestea acționează atât asupra dezvoltării socio-emoționale ale elevilor, cât și asupra actului de predare-învățare. 

Programul propus are ca scop prevenirea apariţiei şi dezvoltării comportamentelor agresive, faptelor de violență și infracțiune în mediul școlar şi se realizează cu participarea tuturor actorilor implicați în procesul de educație.


  GRUPUL ȚINTĂ

Programul se adresează preșcolarilor, elevilor din învățământul primar, gimnazial, liceal și postliceal, părinților/familiilor preșcolarilor și elevilor 

ÎNSCRIEREA ȘI SELECȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT: 

Programul este deschis tuturor unităților de învățământ cu personalitate juridică din țară. 

Participarea la proiect se face pe baza înscrierii și selecției de către CJRAE, CMBRAE.

FORMULARUL DE ÎNSCRIERE POATE FI DESCĂRCAT DE AICI


TERMENUL LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA FORMULARULUI DE APLICAȚIE: 10 DECEMBRIE 2023


CONDIȚII DE PARTICIPARE: 


CRITERII GENERALE DE SELECȚIE (3-5): 


CRITERII SPECIFICE DE SELECȚIE: 


CRITERII SPECIFICE DE SELECȚIE: 

Bugetul maxim care poate fi alocat unei unități de învățământ este 4.000 lei. 


ACTIVITĂȚI

Unitățile de învățământ sunt încurajate să proiecteze, inițieze și desfășoare activități adaptate nevoilor preșcolari/elevilor, familiilor acestora și climatului școlar.

Activitățile bazate pe implicarea activă a preșcolarilor/elevilor, pe cooperare și crearea unui spațiu sigur pentru fiecare pot avea un impact semnificativ și pozitiv asupra acestora. De asemenea, o componentă importantă este implicarea părinților în activitățile școlii, alături de alți parteneri sau reprezentanți ai comunității locale. Încurajăm atât parteneriatele publice, cât și cele public- private, între unitățile de învățământ și ONG-uri sau/și reprezentanți ai mediului de afaceri. Activitățile pot fi organizate în cadru școlar sau extrașcolar, inclusiv în săptămâna „Școala Altfel”.

 Exemple de activități:

DOCUMENTE SPECIFICE PROGRAMULUI